03:49:34am
29.09.2023.
MojTim vas pozdravlja!
Akronim IoT odgovara pojamu Internet svari, koji mnogi shvataju intuitivno. Znate li šta stvarno znači? Internet stvari
TopMonthN GPT-4: Generative Pre-trained Transformers
Četvrta generacija transformatora koji koriste vještačku inteligenciju AI GPT-4

RR se obnavlja i koriguje na dnevnom nivou


Zadnji dodan

GDPR: General Data Protection Regulation
Generalni propis o zaštiti podataka

Zadnji ažuran

RPM
Prihod po hiljadu pojavljivanja
Foot1
Prvo štampano izdanje 2007.

Drugo štampano izdanje 2011.

Treće štampano i prvo online izdanje 2020.
Ilustrovani rječnik računarskih pojmova

ReklamaMlink
NOVO MKE
Mala Kompjuterska Enciklopedija
MKE dostupna od juna 2023.

Aktuelno (ovo koje gledate) RR Treće online izdanje
ver. 2.0, avgust 2023.


Vidi našu ponudu i reference
mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.