03:38:22pm
08.06.2023.
MojTim vas pozdravlja!
Akronim IoT odgovara pojamu Internet svari, koji mnogi shvataju intuitivno. Znate li šta stvarno znači? Internet stvari
TopMonthN SDN, Softverski definisana mreža se smatra budućnosti umrežavanja. Internet stvari.jpg

RR se obnavlja i koriguje na dnevnom nivou


Zadnji dodan

Key Distribution Center
Centar za distribuciju ključeva

Zadnji ažuran

Network hub
Hab ili čvorište je sklop preko kojeg se priključuje veći broj računara koji su povezana u istu računarsku mrežu.
Foot1
Prvo izdanje 2007.

Drugo izdanje 2011.

Treće izdanje 2020.
Ilustrovani rječnik računarskih pojmova
ReklamaMlink
USKORO MKE
Mala Kompjuterska Enciklopedija

Drugo online izdanje
ver. 1.98, decembar 2022.mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.