Sve može

Svi materijali ovdje prezentovani su javno dostupni ukoliko se ne koriste u komercijalne svrhe.
U slučaju da poželite da ih koristiti dovoljno je kao izvor navedete web adresu:
http://rr.sveznadar.info/
10:28:30am
24.06.2024.
MojTim vas pozdravlja!
Foot1
Prvo štampano izdanje 2007.

Drugo štampano izdanje 2011.

Treće štampano i prvo online izdanje 2020.
Ilustrovani rječnik računarskih pojmova

ReklamaMlink
NOVO MKE
Mala Kompjuterska Enciklopedija
MKE dostupna od juna 2023.

Aktuelno (ovo koje gledate) RR Treće online izdanje
ver. 2.0, avgust 2023.


Vidi našu ponudu i reference
mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.